Program Erasmus+ , Program PO WER – SW

general information in English: http://www.pwsztar.edu.pl/erasmus/

Incoming students

information:

PL TARNOW02_2016-20_Information Sheet

Student application form OTHER – APP REC 2017 2020

course catalog (in Polish and in English): http://www.pwsztar.edu.pl/syllabusy/

International Office: Monday – Friday, building A, room 122, hours 9.00 a.m. – 3.00 p.m., contact:  dwzz@pwsztar.edu.pl, 0048 14 6316614

Studenci

INFORMACJA dla studentów
uczelnie zagraniczne – adres – osoby kontaktowe:

uczelnie_partnerskie_4

„Zasady ubiegania się o stypendium w programie ERASMUS+ 2016_2017”

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM W PROGRAMIE ERASMUS+ 2017 2018

DOKUMENTY: 1) application form: wniosek studenta wniosek-application-erasmus-2017-2018

2a) porozumienie o planie studiów 2017, 2018  Learning for STUDY ERASMUS 2016
2b) porozumienie o planie praktyki 2017, 2018  Learning for traineeships ERASMUS 2016

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 05.04.2017:

prezentacja-2-erasmus-plus-spotkanie-04-2017-s-sn-n

Kurs języka włoskiego dla studentów, którzy planują wyjazd do Włoch w ramach programu ERASMUS.

Spotkanie organizacyjne odbędzie w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 9.30, sala A215

Zapisy do 07.04.2017 r.
Kurs jest bezpłatny i trwa 60h. Kurs prowadzi Barbara Quirino.

Zapisy w Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 , tel. 14 63 16 568.”

Nauczyciele/Pracownicy

INFORMACJA dla nauczycieli/pracowników

DOKUMENTY:

1) wniosek pracownika na wyjazd zagraniczny
2) przykład – potwierdzenie pobytu zagranicznego certyfikat nauczyciela

3a) Porozumienie o programie nauczania TEACHING Staff Mobility Agreement 2017
3b) Porozumienie o programie szkolenia TRAINING Staff Mobility Agreement 2017

dodatkowe INFORMACJE: uczelnie zagraniczne – adres – osoby kontaktowe:

uczelnie_partnerskie_4

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM W PROGRAMIE ERASMUS+ 2017 2018

„Zasady ubiegania się o stypendium w programie ERASMUS+ 2016_2017”

prezentacja-2-erasmus-plus-spotkanie-04-2017-s-sn-n

Erasmus University Charter (2014-2020)

Erasmus University Charter
Erasmus Policy Statement 2014

Zobacz galerię programu Erasmus >>>


Zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą – od poniedziałku do piątku, budynek A, pokój 122 w godzinach 9.00 – 15.00, dwzz@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316 614

koordynator ERASMUS+: dr inż. Agnieszka Lisowska- Lis, lisowskalis@pwsztar.edu.pl /OR/ international@pwsztar.edu.pl; tel. (+48) 14 6316 594; kom. 505855811
dyżur sekretariatu (p. A122) w semestrze letnim 2016-2017: wtorek 9.00 – 12.00

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: http://erasmusplus.org.pl/, http://frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. szukaj na stronie Agencji Narodowej www.erasmus.org.pl w menu: „Informacje dla studentów” w wyszukiwarce „Giełda Informacji Studentów Erasmusa”.