Program Erasmus + oraz PO WER, informacje dla studentów

STYPENDIA DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Sprawdź, z jakimi uczelniami PWSZ w Tarnowie ma podpisaną Umowę o wymianie w latach 2017 – 2020.

uczelnie_partnerskie_4

Koordynatorzy Erasmusa – to osoby które pomogą ci w podjęciu decyzji:

Wyjazdy do wszystkich uczelni we Włoszech Barbara Quirino b_quirin@pwsztar.edu.pl 

Filologia – specjalność F. Angielska/ Kierownik DWzZ mgr Anna Stefanowicz-Kocoł anna.kocol@gmail.com

Filologia – specjalność F. Romańska mgr Carine Debarges-Dusza carinedebarges@yahoo.fr

Filologia – speacjalność F. Germańska mgr Joanna Boratyńska – Sumara joabor1@gmail.com

Filologia Polska dr Elżbieta Kwinta elzbieta.kwinta@wp.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  dr Wanda Kulesza wanda.kulesza@yahoo.com

Matematyka dr hab. Leszek Gasiński leszek.gasinski@ii.uj.edu.pl 

Chemia dr Rafał Kurczab rkurczab@gmail.com

Ochrona Środowiska dr inż. Anna Kowalska anna.cygan@op.pl

Pielęgniarstwo dr Aneta Grochowska apea1@op.pl

Fizjoterapia mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz laczekm@interia.pl

Wychowanie Fizyczne dr Piotr Kuczek piotrkuczek@interia.pl

Administracja dr Anna Pachowicz: a.pachowicz@hotmail.com

Ekonomia prof. dr hab. Czesław Nowak rtnowak@cyfronet.pl

Wzornictwo dr Bożena Groborz bozena_groborz@o2.pl

Grafika dr Przemysław Pokrywka apostrof@poczta.fm

Elektrotechnika dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis lisowskalis@pwsztar.edu.pl

Elektronika dr inż. Łukasz Mik l_mik@pwsztar.edu.pl

Inżynieria materiałowa dr inż. Paulina Bednarz p_bednarz@pwsztar.edu.pl

Informatyka mgr inż. Tomasz Potempa t_potempa@pwsztar.edu.pl

Z wyjazdu studenckiego w ramach – Erasmus+ można skorzystać wiele razy (na studia lub praktykę)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD W RAMACH ERASMUSA+ I JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ?

JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ PODANIE . Można starać się o stypendium na wyjazd w semestrze letnim, zimowym lub na cały rok akademicki. Wyjeżdżać mogą nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy studiujący w naszej uczelni. Na specjalną pomoc i wyższe stypendium, finansowane z funduszy PO WER (SW) mogą liczyć studenci niepełnosprawni, jak też studenci mający prawo do stypendium socjalnego.
Możesz złożyć podanie osobiście w Dziale Współpracy z Zagranicą (pokój 122 bud A) mailowo: dwzz@pwsztar.edu.pl, lub u Koordynatora Uczelnianego ERASMUS+  do dr inż. Agnieszki Lisowskiej-Lis, lub przesłać na adres e-mail: lisowskalis@pwsztar.edu.pl. Aby uzyskać informacje możesz też pytać opiekunów naukowych na swoim Kierunku studiów.
Zapoznaj się z programami studiów w uczelniach partnerskich, które cię interesują jako potencjalne miejsce studiów za granicą, przeglądaj ich strony internetowe, lub publikacje.
Planuj ewentualny wyjazd z dużym wyprzedzeniem. Ucz się intensywnie języka. W naszej Bibliotece, w czytelni czasopism są też materiały multimedialne do nauki języków.
Gromadź fundusze potrzebne na podróż, zwiększone koszty utrzymania i na inne wydatki. Jest też możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ bez stypendium.
Pamiętaj, ze musisz się ubezpieczyć na czas pobytu za granicą. W czasie wyjazdu konieczne jest ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed wyjazdem do krajów UE można uzyskać tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną na wniosek zainteresowanych osób przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatnie, po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy rodziców/opiekunów i zaświadczenia o wyjeździe z programu Erasmus+ wydanego przez nasz DWZ). Informacje: www.nfz-krakow.pl

NA JAKĄ POMOC MOŻESZ LICZYĆ?

Twoja Uczelnia przekaże Ci niezbędne informacje, pomoże znaleźć zakwaterowanie za granicą. Będziesz zwolniony z opłat za studia i egzaminy na uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, etc.
Jeśli przysługuje Ci stypendium krajowe (socjalne, za dobre wyniki w nauce), będziesz je otrzymywał również w czasie studiów za granicą.
Z budżetu programu – ERASMUS+ możesz otrzymać niewielkie stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów pobytu za granicą. Wysokość stypendium wynosi 300 – 700 EUR miesięcznie dla każdego stypendysty (w zależności od rodzaju wyjazdu i kraju pobytu). Szczegóły znajdziesz w „Zasadach rekrutacji”.

Studenci którzy uzyskają stypendium socjalne lub studenci o dużym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać większe stypendium. Te stypendia finansowane są z programu POWER i wypłacane w złotówkach. UWAGA! z podaniem trzeba złożyć dodatkowe dokumenty – kopię decyzji o uzyskaniu stypendium socjalnego lub kopię zaświadczenia o niepełnosprawności.
Uczelnia macierzysta i zagraniczna ułatwią ci skorzystanie z przygotowawczych kursów językowych. W PWSZ obecnie organizujemy intensywne kursy językowe – osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej uceu@pwsztar.edu.pl, lub ze Studium Języków Obcych sjo@pwsztar.edu.pl lub .
Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymują też licencję dla odbycia kursu językowego on-line.

OBOWIĄZKI STUDENTA ERASMUSA+

Ustal swój program zajęć i czas pobytu w uczelni zagranicznej „LEARNING AGREMENT”- porozumienie o programie zajęć.
Twoją kartą zaliczeniową w uczelni zagranicznej jest „TRANSCRIPT OF RECORDS” – wykaz zaliczeń. Zawiera on uzyskane przez Ciebie punkty ECTS i oceny (zaliczenia).
Jako student zagranicznej uczelni musisz spędzić pełny ustalony okres studiów, obejmujący też okres egzaminów i zaliczeń. Musisz respektować przepisy i zasady obowiązujące w Uczelni Partnerskiej. Czas pobytu w uczelni zagranicznej poświadcza „CERTIFICATE” lub „Letter of Confirmation”. To krótkie potwierdzenie zawierające informację: „student/ka …. była w naszej uczelni jako stypendysta/tka programu Erasmus w terminie …. ”. Dokument ten otrzymasz w biurze współpracy z zagranicą w uczelni zagranicznej. „LETTER…” powinien być sporządzony na papierze firmowym tamtejszej uczelni i podpisany przez jej przedstawiciela.
Zadbaj o to aby już po powrocie przedstawić jak najpełniejszą informację o kursach i zaliczeniach zdobytych za granicą (pełna nazwa kursu, czasem może przydać się tzw. opis kursu czyli sylabus, a niektórzy profesorowie egzaminujący studentów w zagranicznych uczelniach muszą zapisać krótką notatkę w której są pytania i odpowiedzi udzielone przez studenta, oraz informacja o tym jak został on oceniony. Wszystkie te dodatkowe dokumenty są dostępne dla studenta).
Wszelkie zmiany w „LEARNING AGREEMENT” muszą być uzgodnione z twoją uczelnią macierzystą. (Często już po wyjeździe studenta okazuje się, że zmiany w programie studiów są konieczne. Takie korekty są oczywiście możliwe, ale musisz poinformować o nich swojego opiekuna naukowego w PWSZ. Muszą one być wpisane w Twój program studiów). Należy zatem przygotować taką listę zmian przy pomocy twoich Koordynatorów Programu Erasmus (w Instytucie i w Uczelni zagranicznej) w formie pisemnej jako CHANGES TO THE LEARNING AGREEMENT

Musisz wypełnić test językowy przed wyjazdem. Możesz też korzystać w czasie pobytu za granicą z kursu językowego On-Line, potem musisz wypełnić test końcowy.
Po powrocie do kraju powinieneś przygotować sprawozdanie z pobytu w formie ankiety on-line. Link do ankiety otrzymasz na swoją pocztę internetową.

Zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą – od poniedziałku do piątku, budynek A, pokój 122 w godzinach 9.00 – 15.00, dwzz@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316 614

koordynator ERASMUS+: dr inż. Agnieszka Lisowska- Lis, lisowskalis@pwsztar.edu.pl /OR/ international@pwsztar.edu.pl; tel. (+48) 14 6316 594; kom. 505855811
dyżur sekretariatu (p. A122) w semestrze letnim 2016-2017: wtorek 9.00 – 12.00

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: www.erasmusplus.org.pl; www.frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. można też znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/

POLECAMY!     https://esn.org/studentguidebook

The logo/visual identity of the competition for 50TH ANNIVERSARY OF SIGNING THE TREATY OF ROME