Projekty

 


Informacje Biura Projektów PWSZ w Tarnowie


Projekty w trakcie realizacji

 1. Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo
 2. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, II nabór
 3. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, I nabór
 4. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 5. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 6. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
 7. HEALINT: Wspieranie internacjonalizacji praktyk zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej
 8. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy
 9. Omnibus Budowlany
 10. Co inspiruje Szczepanika?
 11. Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach: