Projekty

 


Informacje Biura Projektów PWSZ w Tarnowie


Projekty w trakcie realizacji

  1. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, IV nabór
  2. Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo
  3. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, II nabór
  4. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, I nabór
  5. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
  6. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
  7. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
  8. HEALINT: Wspieranie internacjonalizacji praktyk zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej
  9. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy
  10. Omnibus Budowlany

Program ERASMUS +


Strony www i informacje o zrealizowanych projektach: