Projekty


Informacje Biura Projektów PWSZ w Tarnowie


Projekty w trakcie realizacji

 1. Building Professional Higher Education Capacity in Europe
 2. Kształcenie ustawiczne pracowników uczelni w roku akademickim 2016/2017
 3. Małopolska Chmura Edukacyjna; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 4. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
 5. Małopolska Chmura Edukacyjna, projekt ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych – Wyposażenie pracowni do zdalnego nauczania (wraz z zestawem mobilnym)
 6. Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych – pilotaż;
 7. Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
 8. Uniwersytet Młodego Odkrywcy
 9. Omnibus Budowlany
 10. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy
 11. Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej, edycja 2
 12. Mobilność zagraniczna studentów i pracowników szkół wyższych

Program ERASMUS +


Strony www projektów zrealizowanych