Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, IV nabór

 

Projekt ma charakter pilotażowy, realizowany pozakonkursowo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.


Wszystkie aktualne informacje dotyczące realizacji projektu znajdziecie na stronie uczelnianego Biura Karier, Projektów i Współpracy: (TUTAJ)


REKRUTACJA studentów do 30 stycznia 2018 r.

zapraszamy wszystkich studentów z kierunków kształcenia: Fizjoterapia (II rok), Pielęgniarstwo (II rok), Wychowanie fizyczne (II i III rok) do wzięcia udziału w programie płatnych praktyk.

Program PPZ to 6-miesięczna płatna praktyka zawodowa w tym stypendium w łącznej wysokości do 10 000 zł dla każdego studenta, a także dodatkowe środki na zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, itp. PPZ współfinansowany jest ze środków europejskich. Program gwarantuje wsparcie ze strony uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk w czasie odbywania praktyki.

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Chętnych do wzięcia udziału w IV naborze do projektu zapraszamy do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i Ogłoszeniem, a także do uzupełnienia Kwestionariusza dla studenta (wersja .doc, wersja .pdf)

Kwestionariusz należy złożyć osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, pokój 300 e (III piętro) w godz. 8:00-16:00.

Zobacz filmy jak przebiegała realizacja praktyk w poprzednich naborach (TUTAJ)


NABÓR Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

Do 9 lutego 2018 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach projektu PPZ.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf)

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.


NABÓR uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w ww. projekcie, zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem, Regulaminem i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf)

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2018 roku.