Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – pilotaż;

Projekt ma charakter pilotażowy, realizowany pozakonkursowo w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.


NABÓR Podmiotów/Pracodawców  PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

W dniach 30 marca 2017 – 28 kwietnia 2017 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów z Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach Programu praktyk zawodowych realizowanego w  ww. projekcie pilotażowym.

TUTAJ można znaleźć Ogłoszenie o naborze. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru (tutaj) oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (tutaj).

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.

———————————————————————————————————–

Trwa rekrutacja na Uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

Wszystkich nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zainteresowanych udziałem w ww. pilotażowym projekcie  – zapraszamy do zapoznania się z OGŁOSZENIEM (tutaj), Regulaminem (tutaj) i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (tutaj).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 30 marca 2017 do 28 kwietnia 2017.

———————————————————————————————————–

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

I etap REKRUTACJI studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych zakończony.

Terminy rozmów dla poszczególnych kierunków :

31 marca 2017 , godz. 9.00 – 11.30 dla studentów Inżynierii Materiałowej

03 kwietnia 2017, godz. 8.30 – 14.00 dla studentów Informatyki

03 kwietnia 2017, godz. 14.30 – 16.30 dla studentów Elektrotechniki

04 kwietnia 2017, godz.8.30 – 10.30 dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji

O szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych.

Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300 b

ZAPRASZAMY !

———————————————————————————————————–

UWAGA !!!

Rekrutacja studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych jest przedłużona do 29 marca 2017 (włącznie).

———————————————————————————————————–

REKRURACJA studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych (od 15 do 24 marca 2017) dla studentów Instytutu Politechnicznego

Regulamin rekrutacji: tutaj

Kwestionariusz dla studenta; ZGŁOSZENIE: tutaj

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Biura Karier (BKPiW): tutaj

———————————————————————————————————–

Termin realizacji: luty 2017 – czerwiec  2018

Budżet całkowity projektu dla PWSZ w Tarnowie: 493 611,00 PLN

Projekt koordynowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W naszej uczelni pilotaż realizowany będzie w Instytucie Politechnicznym, a koordynowany przez uczelniane Biuro Karier, Projektów i Współpracy.