Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych – pilotaż;

Projekt ma charakter pilotażowy (koncepcyjny) realizowany pozakonkursowo w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest przetestowanie sześciomiesięcznego modelu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych (wraz z programami, narzędziami, organizacją).

———————————————————————————————————–

UWAGA !!!

Rekrutacja studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych jest przedłużona do 29 marca 2017 (włącznie).

———————————————————————————————————–

REKRURACJA studentów do płatnego Programu praktyk zawodowych (od 15 do 24 marca 2017) dla studentów Instytutu Politechnicznego

Regulamin rekrutacji: tutaj

Kwestionariusz dla studenta; ZGŁOSZENIE: tutaj

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Biura Karier (BKPiW): tutaj

———————————————————————————————————–

Termin realizacji: luty 2017 – czerwiec  2018

Budżet całkowity projektu dla PWSZ w Tarnowie: 493 611,00 PLN

Projekt koordynowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W naszej uczelni pilotaż realizowany będzie w Instytucie Politechnicznym, a koordynowany przez uczelniane Biuro Karier, Projektów i Współpracy.