Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

W związku z planowaną prolongatą Elektronicznych Legitymacji Studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 października 2017 r., proszę o zebranie przez starostów poszczególnych kierunków i roczników studiów, blankietów legitymacji ułożonych w porządku alfabetycznym i złożenie w pokoju 024A do godziny 8.30 w terminie zgodnym z wyznaczonym harmonogramem prolongaty.

Odbiór legitymacji odbywać się będzie za pośrednictwem starostów w dniu złożenia legitymacji w godzinach od 14 do 15.

Terminarz prolongaty ELS

STUDIA STACJONARNE


Instytut Ochrony Zdrowia

 • Pielęgniarstwo-studia drugiego stopnia: 5 październik 2017 r., 31 październik 2017 r.
 • Pielęgniarstwo-studia pierwszego stopnia: 6 październik 2017 r., 31 październik 2017 r.
 • Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia: 24 październik 2017 r., 31 październik 2017 r.

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

 • Matematyka, Chemia, Ochrona środowiska: 18 październik 2017 r., 26 październik 2017 r.

Instytut Sztuki

 • Grafika, Wzornictwo: 18 październik 2017 r., 26 październik 2017 r.

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

 • Administracja-studia drugiego stopnia: 4 październik 2017 r., 19 październik 2017 r.
 • Administracja-studia pierwszego stopnia: 10 październik 2017 r., 19 październik 2017 r.
 • Ekonomia: 17 październik 2017 r., 19 październik 2017 r.

Instytut Humanistyczny

 • Pedagogika, Filologia polska, Filologia angielska, Filologia romańska, Filologia germańska: 12 październik 2017 r., 25 październik 2017 r.

Instytut Politechniczny

 • Informatyka: 9 październik 2017 r., 30 październik 2017 r.
 • Inżynieria materiałowa, Elektrotechnika: 16 październik 2017 r., 30 październik 2017 r.
 • Elektronika i Telekomunikacja: 23 październik 2017 r., 30 październik 2017 r.

 

STUDIA NIESTACJONARNE


 • Administracja, Ekonomia: 13 październik 2017 r., 27 październik 2017 r.
 • Fizjoterapia, Filologia angielska, Pielęgniarstwo: 20 październik 2017 r., 27październik 2017 r.

 

Dodatkowy termin prolongaty po upływie
31 października br.

STUDIA STACJONARNE


6 listopad 2017 r.

 • Instytut Administracyjno-Ekonomiczny: Administracja, Ekonomia.

7 listopad 2017 r.

 • Instytut Politechniczny: Informatyka, Inżynieria materiałowa, Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja.

8 listopad 2017 r.

 • Instytut Humanistyczny: Filologia polska, Filologia romańska, Filologia germańska, Filologia angielska, Pedagogika.

9 listopad 2017 r.

 • Instytut Ochrony Zdrowia: Pielęgniarstwo, Wychowanie-fizyczne, Fizjoterapia.

13 listopad 2017 r.

 • Instytut Matematyczno-Przyrodniczy: Ochrona środowiska, Matematyka, Chemia.
 • Instytut Sztuki: Grafika, Wzornictwo.

 

STUDIA NIESTACJONARNE


 • Filologia angielska, Administracja, Ekonomia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia:
  10 listopad 2017 r.