Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

UWAGA!!!

OSTATECZNY TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY PROLONGATY ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH ZOSTAJE WYZNACZONY NA DZIEŃ:

30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

PROSZĘ  O ZGŁASZANIE SIĘ INDYWIDUALNE  BĄDŹ ZEBRANIE LEGITYMACJI PRZEZ JEDNĄ WYZNACZONĄ OSOBĘ I ZŁOŻENIE W DZIALE TOKU STUDIÓW, POKÓJ 017 BUD. A w godzinach od 730 do 1430

 

Dodatkowo Dział Toku Studiów informuje, że prolongata elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów studiów niestacjonarnych ustalony został na dzień
27 października 2018 r. /sobota/. Prolongata odbędzie się w godz. 800 do 1200 w pok. 017, Budynek A