Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

W związku z planowaną prolongatą Elektronicznych Legitymacji Studenckich, których termin ważności upływa z dniem 31 marca br., Starostowie poszczególnych kierunków i roczników w ramach systemu i stopnia studiów, proszeni są o zebranie legitymacji, ułożenie w porządku alfabetycznym i złożenie w pokoju A017, tj. Dziale Toku Studiów do godz. 8:30 w terminie wyznaczonym w poniższym harmonogramie.

Terminarz prolongaty ELS

OSTATECZNY TERMIN PROLONGATY ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH NA OKRES DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU