Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Prolongata Elektronicznych Legitymacji Studenckich

W związku z planowaną prolongatą Elektronicznych Legitymacji Studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 marca 2017 r., proszę o zebranie przez starostów poszczególnych kierunków i roczników studiów, blankietów legitymacji ułożonych
w porządku alfabetycznym i złożenie w pokoju 024A do godziny 8.30
w terminie zgodnym z wyznaczonym harmonogramem prolongaty
.

Odbiór legitymacji odbywać się będzie za pośrednictwem starostów w dniu złożenia legitymacji w godzinach  od 14 do 15.

Terminarz prolongaty ELS

 STUDIA STACJONARNE

 Instytut Ochrony Zdrowia

Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia: 7 marzec 2017 r., 30 marzec 2017 r.
Pielęgniarstwo-studia pierwszego stopnia: 15 marzec 2017 r., 30 marzec 2017 r.
Pielęgniarstwo-studia drugiego stopnia: 16 marzec 2017 r., 30 marzec 2017 r.

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Matematyka, Chemia, Ochrona środowiska: 23 marzec 2017 r., 28 marzec 2017 r.

 Instytut Sztuki

Grafika, Wzornictwo: 23 marzec 2017 r., 28 marzec 2017 r.

 Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja-studia pierwszego stopnia-rok pierwszy: 8 marzec 2017 r., 20 marzec 2017 r.
Administracja-studia pierwszego stopnia-rok drugi i trzeci: 9 marzec 2017 r., 20 marzec
2017 r.

Administracja-studia drugiego stopnia: 8 marzec 2017 r., 20 marzec 2017 r.
Ekonomia: 14 marzec 2017 r., 20 marzec 2017 r.

Instytut Humanistyczny

Pedagogika, Filologia polska, Filologia angielska, Filologia romańska, Filologia germańska:
13 marzec 2017 r., 29 marzec 2017 r.

 Instytut Politechniczny

Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja: 21 marzec 2017 r., 27 marzec 2017 r.
Inżynieria materiałowa, Elektrotechnika: 22 marzec 2017 r., 27 marzec 2017 r.

 
 STUDIA NIESTACJONARNE

Administracja-studia pierwszego i drugiego stopnia:
10 marzec 2017 r., 31 marzec 2017 r.
Ekonomia, Fizjoterapia: 17 marzec 2017 r., 31 marzec 2017 r.
Filologia angielska, Pielęgniarstwo: 24 marzec 2017 r., 31 marzec 2017 r.

 

Dodatkowy termin prolongaty po upływie
31 marca br.

STUDIA STACJONARNE

 3 kwiecień 2017 r.
Instytut Ochrony Zdrowia: Pielęgniarstwo, Wychowanie-fizyczne, Fizjoterapia.

4 kwiecień 2017 r.
Instytut Humanistyczny: Filologia polska, Filologia romańska, Filologia germańska, Filologia angielska, Pedagogika.

 5 kwiecień 2017 r.
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy: Ochrona środowiska, Matematyka, Chemia.
Instytut Sztuki: Grafika, Wzornictwo.

6 kwiecień 2017 r.
Instytut Administracyjno-Ekonomiczny: Administracja, Ekonomia.

 10 kwiecień 2017 r.
Instytut Politechniczny: Informatyka, Inżynieria materiałowa. Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 Filologia angielska, Administracja, Ekonomia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia:
7 kwiecień 2017  r.