Struktura

  Rektor R
 •   Prorektor ds. współpracy i rozwoju PRWR
  •   Sekretariat PRWR-s
  •   Dział Badań Naukowych PRWR-dbn
  •   Dział Współpracy z Zagranicą PRWR-dwz
  •   Dział Praktyk Studenckich PRWR-dps
  •   Biuro, Karier, Projektów i Współpracy PRWR-bkpiw
  •   Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej PRWR-uceu
  •   Koordynator ds. Przedsiebiorczości Akademickiej PRWR-kpa
  •   Biblioteka PRWR-b
  •   Wydawnictwa PRWR-w
  •   Klub Uczelniany AZS PRWR-azs
  •   Uczelniane organizacje studenckie PRWR-uos
   •   Koła naukowe PRWR-kn
   •   Chór Uczelniany PRWR-ch
 •   Prorektor ds. studenckich i dydaktyki PRSD
  •   Sekretariat PRSD-s
  •   Dział Toku Studiów PRSD-dts
  •   Dział Pomocy Materialnej PRSD-dmp
  •   Dział Jakości Kształcenia PRSD-djk
  •   Studium Języków Obcych PRSD-sjo
  •   Rada Samorządu Studenckiego PRSD-russ
  •   Dom Studenta PRSD-ds
 •   Prorektor ds. ogólnych PRO
  •   Sekretariat PRO-s
  •   Kwestor PRO-kt
  •   Kwestura PRO-kw
  •   Dział Spraw Osobowych PRO-dso
  •   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia PRO-dzpz
  •   Dzaiał Obsługi Informatycznej PRO-doi
 •   Kanclerz K
  •   Kancelaria K-K
  •   Sekcja Inwestycji K-inw
  •   Dział Techniczny K-dt
  •   Dział Gospodarczy K-dg
  •   Sekcja Poligraficzno-Reprograficzna K-pr
  •   Archiwum K-a
 •   Senat
  •   Komisje
 •   Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego IAE
  •   Sekretariat Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego IAE-s
  •   Dział obsługi studentów IAE-dos
  •   Katedra Administracji IAE-ap
  •   Katedra Ekonomii IAE-ek
  •   Katedra Pracy Socjalnej IAE-ps
 •   Dziekan Wydziału Humanistycznego IH
  •   Sekretariat Wydziału Humanistycznego IH-s
  •   Dział obsługi studentów IH-dos
  •   Katedra Filologii IH-f
  •   Katedra Filologii Polskiej IH-fp
  •   Katedra Pedagogiki IH-p
 •   Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego IMP
  •   Sekretariat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego IMP-s
  •   Dział obsługi studentów IMP-dos
  •   Katedra Chemii IMP-che
  •   Katedra Matematyki IMP-mt
  •   Katedra Ochrony Środowiska IMP-oś
 •   Dziekan Wydziału Politechnicznego IP
  •   Sekretariat Wydziału Politechnicznego IP-s
  •   Dział obsługi studentów IP-dos
  •   Katedra Automatyki i Robotyki IP-ar
  •   Katedra Elektrotechniki IP-et
  •   Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki IP-en
  •   Katedra Informatyki IP-is
  •   Katedra Technlogii Materiałów IP-tm
 •   Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia IOZ
  •   Sekretariat Wydział Ochrony Zdrowia IOZ-s
  •   Dział obsługi studentów IOZ-dos
  •   Katedra Fizjoterapii IOZ-fz
  •   Katedra Pielęgniarstwa IOZ-pl
  •   Katedra Wychowania Fizycznego IOZ-wf
 •   Dziekan Wydział Sztuki IS
  •   Sekretariat Wydział Sztuki IS-s
  •   Dział obsługi studentów IS-dos
  •   Katedra Wzornictwa IS-wz
  •   Katedra Grafiki IS-gf
 •   Rektorat R-r
 •   Dział Organizacyjno-Prawny R-dop
 •   Radca Prawny R-rp
 •   Audytor Wewnętrzny R-aw
 •   Rzecznik Prasowy R-rzp
 •   Biuro Promocji R-bp
 •   Sekcja spraw obronnych R-so
 •   Sekcja BHP i ochrony ppoż. R-bhp
Schemat organizacyjny (PDF)
 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do