Struktura

  Rektor R
 •   Prorektor ds.Nauki i Rozwoju
  •   Sekretariat
  •   Dział Badań Naukowych
  •   Dział Współpracy z Zagranicą
  •   Centrum Transferu Technologii
  •   Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
  •   Koordynator ds. Przedsiebiorczości Akademickiej
  •   Biblioteka
  •   Wydawnictwa
  •   Klub Uczelniany AZS
  •   Koła Naukowe
  •   Inne Organizacje Studenckie
 •   Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  •   Sekretariat
  •   Dział Toku Studiów
   •   Sekcja spraw studenckich
   •   Sekcja toku studiów
  •   Dział Pomocy Materialnej
  •   Dział Jakości Kształcenia
  •   Dział Praktyk Studenckich
  •   Studium Języków Obcych
  •   Rada Samorządu Studenckiego
  •   Dom Studenta
 •   Kanclerz
  •   Kancelaria
  •   Dziennik Podawczy
  •   Sekcja Inwestycji
  •   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  •   Dział Obsługi Informatycznej
  •   Dział Techniczny
  •   Dział Gospodarczy
  •   Sekcja Poligraficzna
  •   Archiwum
 •   Wydziały
  •   Wydział Administracyjno-Ekonomicznego WAE
   •   Dziekanat Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego WAE-d
   •   Dział obsługi studentów WAE-dos
   •   Katedra Administracji IAE-ap
   •   Katedra Ekonomii WAE-e
   •   Katedra Pracy Socjalnej WAE-ps
  •   Wydział Humanistyczy WH
   •   Dziekanat Wydziału Humanistycznego WH-d
   •   Dział obsługi studentów WH-dos
   •   Katedra Filologii WH-f
   •   Katedra Filologii Polskiej WH-fp
   •   Katedra Pedagogiki WH-p
  •   Wydział Matematyczno-Przyrodniczy WMP
   •   Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WMP-d
   •   Dział obsługi studentów WMP-dos
   •   Katedra Chemii WMP-ch
   •   Katedra Matematyki WMP-m
   •   Katedra Ochrony Środowiska WMP-oś
   •   Dział Obsługi Laboratoriów Chemicznych WMP-olc
  •   Wydział Politechniczny WP
   •   Dziekanat Wydziału Politechnicznego WP-d
   •   Dział obsługi studentów WP-dos
   •   Katedra Automatyki i Robotyki WP-ar
   •   Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki WP-etm
   •   Katedra Elektrotechniki WP-et
   •   Katedra Informatyki WP-i
   •   Katedra Inżynierii Materiałowej WP-im
  •   Wydział Ochrony Zdrowia WOZ
   •   Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia WOZ-d
   •   Dział obsługi studentów WOZ-dos
   •   Katedra Fizjoterapii WOZ-f
   •   Katedra Pielęgniarstwa WOZ-p
   •   Katedra Wychowania Fizycznego WOZ-wf
  •   Wydział Sztuki WS
   •   Dziekanat Wydziału Sztuki WS-d
   •   Dział obsługi studentów WS-dos
   •   Katedra Grafiki WS-g
   •   Katedra Wzornictwa WS-w
 •   Kwestor PRO-kt
  •   Kwestura PRO-kw
 •   Pełnomocnicy
  •   ds. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
  •   ds. osób niepełnosprawnych
  •   ds. etyki
  •   ds. sportu i komercjalizacji obiektów sportowych
 •   Sekcje
  •   BHP I PPOŻ.
  •   spraw obronnych
 •   Rektorat PRO-s
 •   Biuro Rektora
 •   Radca Prawny R-rp
 •   Biuro, Karier, Projektów i Współpracy PRWR-bkpiw
 •   Dział Spraw Osobowych PRO-dso
 •   Audytor Wewnętrzny R-aw
 •   Biuro Promocji, Rzecznik Prasowy R-rzp
Schemat organizacyjny (PDF)

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do