Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

 1. Nazwa studiów podyplomowych

Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

 1. Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, a także umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących zasad żywienia, wspomagania dietetycznego i edukacji żywieniowej u osób
w różnym wieku, uprawiających różnorodne dyscypliny sportowe, aktywnych fizycznie oraz w odnowie biologicznej.

 1. Czas trwania studiów

Dwa semestry  (260 godzin kontaktowych, 32 ECTS)

 1. Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, fizjoterapeutów, pracowników ośrodków sportowo-rekreacyjnych i odnowy biologicznej.

 1. Opłata

2800 zł (1400 zł za semestr)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

 1. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 1 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A, telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl

Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
  35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
 3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 5. Aktualną fotografię kandydata
 1. Warunki ukończenia studiów.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną. Praca może być tworzona zespołowo (2-3 osoby).

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.pdf