Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

Rok akademicki 2018/2019

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy, a także umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących zasad żywienia, wspomagania dietetycznego i edukacji żywieniowej u osób
w różnym wieku, uprawiających różnorodne dyscypliny sportowe, aktywnych fizycznie oraz w odnowie biologicznej.

Czas trwania studiów: Dwa semestry  (260 godzin kontaktowych, 32 ECTS)

Adresat studiów:
Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, fizjoterapeutów, pracowników ośrodków sportowo-rekreacyjnych i odnowy biologicznej.

Opłata:
2800 zł (1400 zł za semestr)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną. Praca może być tworzona zespołowo (2-3 osoby).

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf