Informacje o studiach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest państwową wyższą szkołą zawodową, która prowadzi kształcenie na 21 kierunkach i 34 specjalnościach. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Zajęcia trwają 6 semestrów, a na kierunkach inżynierskich 7 semestrów. Zajęcia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia posiada również prawo do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, które trwają pięć lat oraz studiów drugiego stopnia na kierunkach administracja, ekonomia, filologia polska, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, technologia chemiczna i wychowanie fizyczne w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia magisterskie drugiego stopnia trwają 4 semestry.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do