Umowa o współpracy ze Szpitalem św. Łukasza podpisana!

17 listopada 2010 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego pielęgniarki i fizjoterapeuty na terenie i w jednostkach organizacyjnych Szpitala, udzielanie wzajemnej pomocy i wsparcia przy podejmowaniu działań zmierzających do utworzenia na Uczelni studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w oparciu o bazę lokalową nowo budowanego Instytutu Ochrony Zdrowia oraz udzielanie wzajemnej pomocy i wsparcia przy prowadzeniu badań naukowych, prac rozwojowych (w tym zwłaszcza rozwiązań innowacyjnych) i świadczeniu usług badawczych a także kształceniu i promowaniu kadr naukowych.

Umowa reguluje także kwestię udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia podczas procesu kształcenia studentów lub osób uzupełniających wiedzę oraz przy podejmowaniu starań zmierzających do poprawienia jakości i efektywności oraz poziomu udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych, w tym także w zakresie rozwoju idei wolontariatu.

Umowę podpisali JM Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Stanisław Komornicki oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Anna Czech.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do