Aktualności

Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO)

Uniwersytet Dziecięcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO). Nr POWR.03.01.00-00-U202/17-00
Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy i rozbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci poprzez zabawę, a także stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia. W aktywny i badawczy sposób nasi studenci poznają naukę i otaczający ich świat. Poprzez spotkania z doświadczonymi wykładowcami akademickimi, a także z osobami posiadającymi olbrzymie doświadczenie zawodowe młodzi studenci inspirowani są do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań, pasji. Cel ten zostanie spełniony dzięki odpowiednio dobranym wykładom i warsztatom, na których przekazana zostanie wiedza i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Realizacja projektu ma dodatkowo zapoznać uczestników oraz rodziców ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Cel ten zostanie spełniony poprzez zorganizowanie dla rodziców zajęć. Podczas zajęć nastąpi rozwijanie świadomości kompetencji interpersonalnych rodziców w kontekście umiejętności rozmawiania z dziećmi w sytuacji problemowej oraz w sytuacji emocjonalnej. Rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku przeżywać trudne emocje by rozwijało w sobie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zaproponowane zostaną również zajęcia na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz przekazane będą praktyczne wskazówki jak wykorzystać dostępne narzędzia do ustalania i egzekwowania własnych zasad korzystania z sieci internet.

W ramach projektu Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) młodzi studenci rozwijać będą następujące kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne tzw. transversal skills niezbędnych na runku pracy:
– umiejętności matematyczno-przyrodnicze
– umiejętności rozumienia (ang. literacy)
– kreatywność
– krytyczne myślenie
– umiejętność uczenia się
– przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. i skierowany jest  do dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Projekt współfinansowany w ramach programu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020