Oferta

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

W semestrze zimowym 2017/2018 dla Odkrywców (7-8 lat) i Młodych Naukowców (9-11 lat) zaplanowaliśmy następujące wykłady i warsztaty:

Wykład:  Skąd wiemy, że to prawda? Dlaczego naukowcy wszystko muszą sprawdzić, a my nie zawsze powinniśmy wierzyć  własnym oczom?  

Jako dzieci oglądamy i czytamy bajki. Dorośli też mają swoje bajki – nazywają je mitami. Czytają też książki, w których najczęściej opisane są zmyślone historie. Na ogół umiemy odróżnić, co jest bajką czy mitem, a co prawdą. Ale nie zawsze jest to takie proste. Często niestworzone historie powstają dlatego, że mamy za mało informacji. Czasem w takich historiach jest ziarno, albo przynajmniej ziarenko prawdy, czasem zupełnie jej nie ma. Bywa też tak, że coś, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne okazuje się prawdziwe. Pokazane będą przykłady takich różnych historii. Rozumiemy jednak świat coraz lepiej dzięki nauce. Choć i w niej zdarzają się błędy, ale są one prędzej czy później eliminowane dzięki metodom, jakimi posługuje się nauka, której kilka podstawowych zasad zostanie omówione. Najważniejszym celem nauki jest budowanie takiego obrazu świata, w którym wszystko do siebie pasuje. A jeśli coś nie pasuje, powinniśmy przyglądać się szczególnie uważnie, by niezgodność wyjaśnić.

Wykład pt. Czym jest atmosfera, jak i dlaczego powinien o nią każdy dbać?

Na wykładzie omówiona zostanie budowa chemiczna i warstwowa atmosfery, problem dziury ozonowej, smogu i efektu cieplarnianego. Obliczymy ile jest powietrza w sali i ile ono waży. Podane będą źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Omówiony zostanie problem jakości powietrza na przykładzie Tarnowa i Polski na tle Europy. Wyjaśnione zostanie dlaczego jakość powietrza jest taka ważna i pokazane zostaną skutki złej jego jakości. Za pomocą przenośnych analizatorów powietrza zostanie zbadane powietrze w sali wykładowej i przeprowadzona zostanie ocena jakości. Omówione zostaną metody badań stanu powietrza oraz sposoby poszukiwania informacji o stanie powietrza w najbliższej okolicy z użyciem smartfona czy komputera. Będzie przeprowadzona rozmowa jak każdy z nas może zadbać o powietrze, dlaczego nie wolno spalać śmieci w domach, a dlaczego spalarnie odpadów mogą. W balonach dostarczone zostaną wybrane składniki powietrza azot, CO2 i hel i sprawdzimy czym różnią się te gazy.

Warsztat:  Jak uchronić wodę przed zanieczyszczeniami?

Ekolodzy odkryli w głębinach wód Oceanu Spokojnego górę śmieci, obszar dwukrotnie większy niż powierzchnia Teksasu. Składają się na nią zużyte butelki, nakrętki, reklamówki, które z prądem oceanicznym przypłynęły do wybrzeża. Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami? Co zrobić, aby nie powstawały góry śmieci?

 Warsztat:  Co szczeka pies?

Komunikacja w świecie zwierząt, szczególnie udomowionych. Jak psy komunikują się między sobą, jak wyglądają sygnały grożące i sygnały uspokajające a jak zapraszające do zabawy, jak należy witać się z psem, a w jaki sposób absolutnie nie można postępować, by nie prowokować zwierzęcia do ataku, jak postępować w przypadku niebezpiecznego zachowania psa.

Warsztat:  Pies też Człowiek? 

Rola psa i innych udomowionych zwierząt we współczesnym świecie. Pies w: sporcie, mediach, literaturze, sztuce, pracy, terapii i … jako członek rodziny

Warsztat:  Tangramy

Już kilka tysięcy lat przed naszą erą starożytni babilończycy dostrzegli pierwsze zależności geometryczne. To z tamtego okresu pochodzą nazwy trójkątów prostokątnych np. trójkąt pitagorejski, czy egipski. A jakie nazwy trójkąty mają obecnie…?

 Warsztat: Bezpieczne dzieciństwo

Zaproponowany warsztat ma na celu budowanie świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń technicznych (w przypadku dzieci – głównie dźwigi osobowe (windy), schody ruchome, place zabaw, wesołe miasteczka) oraz zaznajomienie najmłodszych z rolą i zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego w obszarze bezpieczeństwa technicznego w Polsce.

 Wykład:  Jak zostać najlepszą firmą na świecie – czyli jak pokonać konkurentów

Podczas wykładu młodzi studenci zapoznają się z podstawowymi tajnikami sukcesu na runku największych firm światowych, dowiedzą się jakie są ich strategie rynkowe, czym firmy konkurują między sobą, w jaki sposób zwiększają przewagę na rynku, na jakiej podstawie podejmują strategiczne decyzje.

 Warsztat: Budowa i działanie szkieletu

W ramach warsztatów związanych tematycznie z budową, działaniem szkieletu oraz połączeń kostnych:

  • wyjaśnione zostaną min. zadania oraz nazwy niektórych kości np. sitowej, strzałkowej, miednicowej, rzepki, itp,
  • policzone zostaną kości rąk i nóg,
  • omówiona będzie budowa kręgosłupa i jego fizjologiczne wygięcia,
  • uczestnicy obejrzą kości na zdjęciach rtg oraz na szkielecie.
  • dowiedzą się jak dbać o układ kostno-stawowy i jak zadziałać w momencie urazu.
  • będą puzzle/ kości/, quizy oraz układanie diety wzmacniającej układ kostny.

Warsztat: Zafilcowani – metody i sposoby wytwarzania filcu

Krótki wykład z prezentacją wprowadzi uczestników w tematykę zajęć, podczas których omówiona zostanie historia, pochodzenie oraz sposoby wytwarzania i zastosowania filcu. W czasie warsztatów uczestnicy poznają materiały i narzędzia niezbędne w procesie filcowania, dowiedzą się jakie cechy i właściwości posiada wełna, czym jest spilśnianie, zapoznają się z metodami filcowania:

  • filcowanie na mokro
  • filcowanie na sucho

Studenci będą mogli samodzielnie wykonać próbki filcu przy użyciu obu metod. Wykonają drobne elementy biżuterii i zabawek rozwijając tym samym wyobraźnię i kreatywność.

Warsztat pn. Jak zostać rekinem biznesu

Uczestnicy będą wykonywać proste zadania z zakresu marketingu firm oraz rozgrywać komputerowe minigry ekonomiczne, które w prosty sposób będą wyjaśniały podstawowe mechanizmy rynkowe w tym m.in. znaczenie kosztów, jaka jest zależność między jakością a ceną.

 Warsztat: Zawsze Użyteczna Skarbonka (ZUS), czyli ziarnko do ziarnka.

Celem zajęć jest przedstawienie dzieciom idei i sensu oszczędzania – przede wszystkim oszczędzania na emeryturę.  Prowadzący opowie bajkę edukacyjną o rodzinie myszy. Jak w każdej grupie, tak i tutaj są  myszy odpowiedzialne, które ziarenka wrzucają do wspólnego worka. Ale są i „lekkoduchy”, które nie widzą potrzeby dzielenia się swoim ziarnem. Bajka, która zakończona jest morałem pokaże czy warto oszczędzać. Prowadzący sprowokuje dyskusję z dziećmi na temat oszczędzania oraz treści bajki aby dowiedzieć się co zrozumiały z przekazanych treści. Kolejnym etapem wspólnych zajęć będzie podzielenie dzieci na grupy. Każda grupa 5-6 osób otrzyma jeden fragment opowieści w formie puzzli i ………… tutaj będzie zadanie do wykonania ………… najlepsza drużyna otrzyma nagrody  🙂

 Warsztat:  SMART MOUSE, czyli jak sprytne myszy żyją na emeryturze.

Celem zajęć jest przedstawienie dzieciom idei i sensu oszczędzania – przede wszystkim oszczędzania na emeryturę.  Prowadzący opowie bajkę edukacyjną o rodzinie myszy. Jak w każdej grupie, tak i tutaj są  myszy odpowiedzialne, które ziarenka wrzucają do wspólnego worka. Ale są i „lekkoduchy”, które nie widzą potrzeby dzielenia się swoim ziarnem. Bajka, która zakończona jest morałem pokaże czy warto oszczędzać. Następnie dzieci zostaną podzielone na grupy (4-5 osób) i przygotują krótką prezentację i ………… tutaj będzie zadanie do wykonania ………… najlepsza drużyna otrzyma nagrody 🙂