Organizacja zajęć i zapisy

Rok akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczyna się od października i kończy w kwietniu / maju. Składa się z dwóch semestrów oddzielonych przerwą międzysemestralną, przypadającą na czas ferii zimowych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do poziomu i możliwości poznawczych dzieci. Każdy nowy student otrzymuje indeks z którego korzysta przez cały okres studiowania. Zajęcia odbywają się w soboty do południa, średnio co dwa tygodnie. Czas trwania zajęć to 60 -75 minut.  We wszystkich zajęciach uczestniczą wyłącznie studenci, bez rodziców i opiekunów. Opiekę nad dziećmi zapewnia Organizator.

W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 nasz program obejmuje 4 wykłady (wspólnych dla wszystkich dzieci) i 7 warsztatów (z podziałem na grupy). Przewidujemy utworzenie 2 grup wiekowych:

GRUPA „ODKRYWCY” (od 7 do 8 lat)

GRUPA „MŁODZI NAUKOWCY” (od 9 do 11 lat)

Aby zapisać dziecko do Uniwersytetu Dziecięcego, rodzic lub opiekun powinien wypełnić formularz elektroniczny, który znajduje się poniżej.

Opłata semestralna wynosi:

240 zł dla dzieci rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Dziecięcym przy PWSZ w Tarnowie

200 zł dla dzieci kontynuujących naukę na Uniwersytecie Dziecięcym przy PWSZ w Tarnowie

Opłatę prosimy przelać na numer konta PWSZ w Tarnowie:

14 1240 1910 1111 0010 3322 7068

W tytule przelewu prosimy podać: Imię i Nazwisko Dziecka oraz dopisać „Uniwersytet Dziecięcy – II semestr”

Elektroniczna rejestracja uczestników UD 

 

TERMINY ZAJĘĆ „GRUPA ODKRYWCY” I „MŁODZI NAUKOWCY”

MARZEC:       3 i 24

MAJ: 19

MAJ:              26

CZERWIEC:  09

TEMATY WYKŁADÓW DLA „GRUPY ODKRYWCÓW” I „MŁODYCH NAUKOWCÓW”

Wykłady są wspólne dla obu grup wiekowych.

Wszystkie wykłady odbywają się w Sali C06 (Budynek Instytutu Politechnicznego) od godz. 9.00 do godz. 10.00.

3 marca –         „Odnawialne źródła energii”

24 marca –       „Lodowi wojownicy – czyli jak Polacy zdobywali Himalaje”

26 maja –         „Francja – z czego słynie ten kraj”

09 czerwca –  „Barwniki, pigmenty i substancje zapachowe”. Zakończenie roku akademickiego i wręczenie dyplomów.

TEMATY WARSZTATÓW DLA „GRUPY ODKRYWCÓW”

Numery sal w których będą odbywały się warsztaty – zostaną podane uczestnikom w późniejszym terminie pocztą elektroniczną.

3 marca

Godz. 10.10-11.25  – „Emocje u zwierząt domowych, w szczególności u psów”, sala C06

24 marca

 • 10.10-11.25 – „Energia słoneczna i energia wiatru”, sala C06
 • 11.35-12.50 – „Pętle Tantrixa”, sala C309

19 maja 

W dniu 19 maja br. od godz. 9.00 do godz. 11.40 odbędą się tylko warsztaty:

 • 9.00 -10.15 – „Ciągnąć książki za języki – moja wymarzona książka”, sala C06
 • 10.25-11.40 – „Jak psują się zęby”

26 maja

 • 10.10-11.25 – „Francja – z czego słynie ten kraj” (kontynuacja tematu)
 • 11.35-12.50 – „Odkrywamy francuskie (przy)smaki”

TEMATY WARSZATÓW DLA „GRUPY MŁODYCH NAUKOWCÓW”

3 marca

 • 10.10-11.25 – „Energia słoneczna i energia wiatru”, sala C06
 • 11.35-12.50 – „Woda – chemia i życie”, sala C309

24 marca

 • 10.10-11.25 – „Origami”, sala A337
 • 11.35-12.50 – „Wielkanocne dekoracje”, sala A229

19 maja 

 • 9.00 – 10.15 – „Malowane znaki”, sala A225 (Budynek A)
 • 10.30-11.45 – „Energia wody, geotermia i biomasa”, sala A337 (budynek A)

26 maja

 • 10.10-11.25 – „Czy będziemy cyborgami?”
 • 11.35-12.50 – „Ciągnąć książki za języki – moja wymarzona książka”

facebook_2017