Organizacja zajęć i zapisy

Rok akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczyna się od października i kończy w kwietniu / maju. Składa się z dwóch semestrów oddzielonych przerwą międzysemestralną, przypadającą na czas ferii zimowych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do poziomu i możliwości poznawczych dzieci. Każdy nowy student otrzymuje indeks z którego korzysta przez cały okres studiowania. Zajęcia odbywają się w soboty do południa, średnio co dwa tygodnie. Czas trwania zajęć to 60 -75 minut.  We wszystkich zajęciach uczestniczą wyłącznie studenci, bez rodziców i opiekunów. Opiekę nad dziećmi zapewnia Organizator.

W semestrze zimowym 2017/2018 nasz program obejmuje 7 zajęć w formie wykładów (wspólnych dla wszystkich dzieci) i warsztatów (z podziałem na grupy). Przewidujemy utworzenie 2 grup wiekowych:

Grupa „Odkrywcy” od 7 do 8 lat

Grupa „Młodzi Naukowcy” od 9-11 lat

Aby zapisać dziecko do Uniwersytetu Dziecięcego, rodzic lub opiekun powinien wypełnić formularz elektroniczny, który znajduje się poniżej.

Opłata semestralna wynosi:

240 zł dla dzieci rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Dziecięcym przy PWSZ w Tarnowie

200 zł dla dzieci kontynuujących naukę na Uniwersytecie Dziecięcym przy PWSZ w Tarnowie

Opłatę prosimy przelać na numer konta PWSZ w Tarnowie:

14 1240 1910 1111 0010 3322 7068

W tytule przelewu prosimy podać: Imię i Nazwisko Dziecka oraz dopisać „Uniwersytet Dziecięcy – I semestr”

Elektroniczna rejestracja uczestników UD

 

facebook_2017