Uwaga studenci II i III roku PWSZ! METODA DESIGN THINKING (DT)

Uwaga studenci II i III roku PWSZ!
METODA DESIGN THINKING (DT)
Zapisy do Zespołu Interdyscyplinarnego
„CHEMIA i SZTUKA”
dr Agata Lada i dr Piotr Barszczowski

Zapraszamy do współpracy.
Studenckie „Projekty dla Otoczenia” społeczno-gospodarczego realizowane metodą Design Thinking (DT)
Spotkanie otwarte w dniu 29.03.2019 r., o godzinie 14.15 w bud. G, sala 100

W ramach „Projektów dla Otoczenia” Studenci będą realizować projekty we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oparte na realnych potrzebach, kreatywnym myśleniu, innowacyjnym i projektowym podejściu, z uwzględnieniem metodyki Design Thinking (DT).

W każdym zespole projektowym współpracować będzie od 6 do 8 studentów z różnych kierunków kształcenia. Zajęcia w ramach „Projektu dla Otoczenia” obejmują 30 godzin. Tematyka „Projektu” będzie wynikiem dyskusji opartej na potrzebach, która przeprowadzona zostanie w grupie studentów realizujących projekt oraz nauczycieli akademickich, którzy będą opiekunami merytorycznymi danego zespołu. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie kreatywnego, innowacyjnego i projektowego myślenia.

Zapisów można dokonywać u opiekunów merytorycznych
zespołu interdyscyplinarnego „CHEMIA i SZTUKA”:

Pani Lada Agata (Zakład Chemii)
Pan Barszczowski Piotr (Zakład Wzornictwa)

Prosimy o wpisanie nazwiska opiekuna merytorycznego do formularza zgłoszeniowego.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b. Rekrutacja odbywa się w terminie: od 15/03/2019 do 29/03/2019.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

https://perspektywy.pwsztar.edu.pl/studenckie-projekty-dla-otoczenia-spoleczno-gospodarczego-realizowane-metoda-design-thinking-dt-spotkanie-otwarte-19-03-2019-r/

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do