Współpraca PWSZ i SIMP nabiera tempa

W Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie odbyło się zebranie tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim pracownicy naszej Uczelni: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Podczas zebrania Prezes Oddziału SIMP – Lesław Świętochowski przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z działalności Stowarzyszenia, które miały miejsce w 2017 roku.

Istotnym momentem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskiej SIMP – wartym odnotowania jest fakt, że takową otrzymał dr inż. Sebastian Bielecki, odbierając ją z rąk Prezesa Lesława Świętochowskiego.

Nie był to jedyny akcent podczas spotkania związany z PWSZ. W ramach rozwijającej się współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem dr Rafał Kurczab wygłosił interesujący wykład zatytułowany: „Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka.”

Ponadto dr Kurczab w zarysie przedstawił działalność Działu Badań Naukowych, a dr Krzyńska-Nawrocka zaprezentowała czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”.

Prorektor ds. Ogólnych, Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz Prezes Oddziału Stowarzyszenia potwierdzili i podkreślili potrzebę współdziałania Uczelni z SIMP i NOT jako ważnej drogi dalszego wzajemnego rozwoju.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do