Wszystkie Perły Tarnowa dla absolwentów PWSZ

Ostatnia edycja konkursu „Perły Tarnowa” organizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zakończyła się potrójnym sukcesem absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Nagroda główna trafiła do absolwentki studiów II stopnia kierunku Administracja, wyróżnienie w kategorii prac magisterskich do Aleksandry Bąk, a w kategorii prac licencjackich do Katarzyny Mierzwy.

Zwyciężczynię nagrodzono za pracę magisterską „Władze samorządowe miasta Tarnowa w latach 1918-1939” (promotor: dr hab. Anna Pachowicz). – Jest to praca nowatorska, która powstała w głównej mierze w oparciu o źródła archiwalne dostępne w Archiwum Narodowym w Krakowie – Oddział Tarnów, a także akty prawne, artykuły naukowe i wspomnienia – mówi prof. Kazimierz Wiatr, prezes TTN.

Aleksandra Bąk została uhonorowana za pracę „Problem nadwagi i otyłości w populacji tarnowskich 10-12-latków” (promotor: dr Małgorzata Kołpa). – Jest to bardzo ciekawa i aktualna praca, która miała na celu przybliżyć coraz poważniejszy problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci – tłumaczy prof. Wiatr.

Katarzyna Mierzwa została natomiast nagrodzona za pracę „Socjolekt strażaków z regionu Gorlic i Nowego Sącza” (promotor: dr Małgorzata Pachowicz). – Autorka zbadała w niej słownictwo, jakim posługują się w codziennym życiu i pracy druhowie strażacy – wyjaśnia prof. Wiatr.

Konkurs „Perły Tarnowa” Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego wyłania najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, które zawierają elementy badawcze. Nagrodzone prace publikowane są w w wydawanych przez TTN Zeszytach naukowych.

Autorom wszystkich nagrodzonych prac oraz ich promotorom składamy serdeczne gratulacje!

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do