Wyjazd studentów I roku Ochrony Środowiska do Policht

Początkiem kwietnia studenci I roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu Ćwiczenia terenowe z hydrologii udali się do Policht, gdzie mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem źródeł siarczanowych. Na ich przykładzie poznali przyczyny występowania wód mineralnych i swoistych w Karpatach. Kilku odważnych studentów postanowiło poprzez własne zmysły sprawdzić dlaczego miejscowa ludność nazywa te źródła „jojkową wodą”. Podczas wyjazdu studenci przeszli także ścieżką przyrodniczą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Polichatch.
     
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do