Wyniki egzaminów Filologia angielska – studia stacjonarne

I rok

Wiedza o Wielkiej Brytanii – I termin

Wstęp do językoznawstwa – I termin

Wiedza o USA – I termin

II rok

Gramatyka opisowa (z dn. 29.01) – I termin

Literatura angielska – I termin

Podstawy typografii

III rok

Literatura angielska – I termin

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do