Wyniki egzaminów Filologia angielska – studia stacjonarne

I rok

Wiedza o Wielkiej Brytanii – II termin

Wstęp do językoznawstwa – II termin

Wiedza o USA – I termin

II rok

Gramatyka opisowa-MSS – II termin

Literatura angielska – II termin

Podstawy typografii

III rok

Literatura angielska – III termin

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do