Zakład Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie uczestniczył w Polsko-Niemiecko-Francuskim projekcie wymiany dla studentów pielęgniarstwa

W dniach 25.11.2017-1.12.2017 r. studenci II roku studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo uczestniczyli w wymianie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. Miejscem pobytu studentów była uzdrowiskowa miejscowość Bad Sulza znajdująca się w Turyngii w Niemczech. Podczas pobytu miały miejsce zajęcia integracyjne oraz animacje językowe. W czasie wieczoru kultury niemieckiej uczestnicy wymiany mieli możliwość zapoznania się z tradycją, muzyką i potrawami charakterystycznymi dla tego regionu  Niemiec. Młodzież niemiecka przedstawiła zasady systemu opieki zdrowotnej, kształcenia pielęgniarek oraz warunków pracy pielęgniarek w ich kraju. Wymiana dała możliwość poznania miasta Lipsk, w którym znajduje się szkoła niemieckich kolegów. Uczestnicy odwiedzili klinikę w Lipsku oraz szkołę pielęgniarską. Następne wspólne spotkanie w ramach wymiany odbędzie się w kwietniu 2018 r. we Francji.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do