Zakończenie roku dla uczniów „klas patronackich”

Uczniowie tarnowskich szkół – uczestnicy programu klas patronackich oficjalnie zakończyli naukę w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zajęcia, w których mogli brać udział były wynikiem podpisania trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, tarnowskim magistratem oraz szkołami. Podczas uroczystego zakończenia tegorocznej edycji, młodzi ludzie otrzymali certyfikaty oraz upominki od władz PWSZ.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Technikum nr 4, im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie.

– Liczę na to, że część z Was zdecyduje się na kontynuowanie nauki w murach naszej uczelni. PWSZ w Tarnowie to bowiem nie tylko trzecia wyższa szkoła zawodowa w kraju wg rankingu „Perspektyw”, ale także najchętniej wybierana PWSZ w Polsce wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówiła do zebranych dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PWSZ.

– Praca z Wami była dla nas wielką przyjemnością, mam nadzieję, że dużo na niej skorzystaliście. W przyszłym roku zapraszamy Waszych młodszych kolegów – przekonywał dr Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.

– Dziękuję władzom uczelni za możliwości, jakie stworzyły dla naszych uczniów. Słowa uznania należą się także wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie oraz urzędowi miasta, który wspiera „klasy patronackie” – mówił Ludwik Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem projektu klas patronackich  jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez:

– umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania swoich zainteresowań,
– podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy,
– rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu ich zainteresowań,
– wszechstronny rozwój intelektualny oraz wymianę doświadczeń.

Zajęcia te umożliwiają uczniom klas patronackich:

– uczestnictwo w wybranych wykładach organizowanych przez PWSZ,
– współpracę z wybranymi Kołami Naukowymi działającymi w PWSZ,
– udostępnienie uczniom zasobów czytelni PWSZ, w tym także zasobów multimedialnych.

Jak zapewniają wszystkie strony porozumienia, projekt będzie kontynuowany.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do