Zaproszenie na VII Konferencję Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną przez nasz Instytut, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej, VII Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt: „Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”.

Konferencja odbędzie się dnia 14 maja 2018 roku, w auli PWSZ w Tarnowie.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w kołach naukowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem rozwoju sektora MŚP.

Planowany jest również konkurs – prelegenci, którzy najlepiej opracują i wygłoszą referat, otrzymają nagrody.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Zaproszenie na konferencję

Ramowy plan konferencji

 

Łączymy wyrazy szacunku

Dyrekcja Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do