3 termin zaliczenia dla studentów filologii angielskiej, studia stacjonarne

III terminy zaliczeń dla studentów kierunku filologia, specjalność filologia angielska, którzy uzyskali zgodę Dziekana WH na przystąpienie do III terminu zaliczenia odbędą się

ROK I – Literatura krajów angielskiego obszaru językowego – 11.09.2020 r. (piątek), godz. 9.00 (Microsoft Teams)

Rok II – Literatura angielska  – 11.09.2020 r. (piątek), godz. 10.15 (Microsoft Teams)

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do