Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na kolejne zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.

Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł.

Dr Agnieszka Cierpich-Kozieł jest adiunktem w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie; autorką i współautorką dwóch monografii oraz artykułów naukowych dotyczących w głównej mierze wpływu języka angielskiego na polszczyznę.

Link do spotkania MS Teams.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do