Certyfikowany kurs specjalistyczny SEP z egzaminem na uprawnienia elektroenergetyczne

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E). Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze zimowym 2019/2020 skierowana jest do studentów roku IV tj. semestru 7 studiów inżynierskich.

Kurs SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E) obejmujący 20 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E). Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 11/01/2020 – 14/01/2020. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze zimowym 2019/2020 dotyczy studentów semestru 7 kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 22 styczeń 2020 r. (środa) godz. 9:00. Sala C109.

Terminarz zajęć:
– 22 styczeń 2020 r. (środa) godz. 9:00, sala C109 (8 godz. dydaktycznych)
– 29 styczeń 2020 r. (środa) godz. 9:00, sala C109 (8 godz. dydaktycznych)
– 7 luty 2020 r. (piątek) godz. 9:00, sala C109 (4 godz. dydaktyczne) oraz egzamin SEP

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do