STUDENCI I ROKU KIERUNKÓW: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne, I i II stopnia ) EKONOMIA (studia stacjonarne, I i II stopnia ) PRACA SOCJALNA  (studia stacjonarne, I stopnia) którzy dokonali zapisu na studia w I terminie rekrutacji (27.08.2020 r. – 04.09.2020) proszeni… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej

Zachęcamy do lektury nowej publikacji wydanej nakładem PWSZ w Tarnowie pt. „Przedsiębiorczość w XXI wieku”. Publikacja powstała z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Manager i jest owocem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pn.  „Przedsiębiorczość w XXI wieku”. Publikacja zawiera artykuły… Czytaj dalej

Ekonomia jest ósmym kierunkiem w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na którym można zdobyć tytuł magistra. Zgodę na jego uruchomienie wydały już Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rekrutacja na studia w najchętniej wybieranej… Czytaj dalej

Praca socjalna to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra. Tegoroczny nabór, który trwa od kilku tygodni, jest pierwszym, podczas którego absolwenci studiów licencjackich  mogą rekrutować się na studia… Czytaj dalej

Pogrążeni w wielkim smutku i bólu informujemy o śmierci Dawida Olesia, studenta III roku Administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie. Ostatnie pożegnanie ś.p. Dawida odbędzie się w czwartek, 18 czerwca w Kaplicy Cmentarnej w Tuchowie o godz. 12. Pół… Czytaj dalej