Wyjazd naukowo- integracyjny Studentów Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego do Lwowa (Ukraina) 1-3 czerwca 2018 roku Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Lwowa na Ukrainie w dniach 1 do 3 czerwca 2018 roku. W wyciecze wzięło… Czytaj dalej

Grupa studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uczestniczyła w organizowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Dniach Otwartych Strefy Aktywności Gospodarczej. W ramach wydarzenia studenci mieli okazję wysłuchać krótkiej prezentacji nt. Inkubatora Przedsiębiorczości oraz spotkać się z osobami,… Czytaj dalej

Film autorstwa: Piotra Schaba, Arkadiusza Malisza, Krzysztofa Kluzy, Mateusza Chrupka i Dominiki Wojkowskiej wygrał drugą edycję konkursu „Ja Cię kręcę”. Wymienieni studenci najlepiej – zdaniem jury oraz widzów – poradzili sobie z zadaniem, jakim było nakręcenie krótkiego filmu promującego Państwową… Czytaj dalej

Dnia 14.05.2018 r. została zorganizowana już VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej. Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja… Czytaj dalej

Dnia 09.05.2018 r. Komisja Konkursu ”Ja Cię kręcę…”, którego celem było nakręcenie filmu promującego PWSZ w Tarnowie z okazji XX – lecia jej powstania, spośród 21 nadesłanych wybrała 10 finałowych filmów. Gala finałowa połączona z projekcją filmów odbędzie się dnia… Czytaj dalej