Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to hasło jednorazowe, prosimy o ustawienie własnego. Szczegóły znaleźć można na stronie Działu Obsługi Informatycznej PWSZ. Administratorem studenckiego serwera pocztowego jest… Czytaj dalej

Szanowni Państwo, W dniu 19.10.2020 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Katedry WF z JM Rektor PWSZ w Tarnowie, podczas którego ustalono, że zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane również w trybie zdalnym. Zajęcia będą realizowane poprzez platformę MS TEAMS w czasie… Czytaj dalej

W dniach 20-21.10.2020 r. zajęcia prowadzone przez Panią dr Joannę Gracę nie odbędą się.

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją epidemiczną i przejściem Naszej uczelni na tryb zdalny, pragnę poinformować, że za zgodą Pani Prorektor Małgorzaty Martowicz zajęcia z wychowania fizycznego, jako zajęcia praktyczne odbędą się w trybie bezpośrednim, czyli na obiektach sportowo-rekreacyjnych PWSZ… Czytaj dalej

Zajęcia z wychowania fizycznego, jako zajęcia praktyczne odbędą się w trybie bezpośrednim czyli na obiektach sportowo-rekreacyjnych PWSZ w Tarnowie. Zajęcia będą odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnym z instrukcją z dnia 25.09.2020 r. PWSZ w Tarnowie oraz wszystkimi obostrzeniami… Czytaj dalej

Informujemy, że od 19.10.2020r. (do odwołania) wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym w MS TEAMS. Zaktualizowane w dniu 16.10.2020 r. rozkłady zajęć  są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Rozkład zajęć. Informacje o zajęciach w… Czytaj dalej