W ramach Koła Naukowego Anglistów działa sekcja creative writing o nazwie Storytellers. Opiekunem sekcji jest Pan dr Shah Ahmed. Studenci zainteresowani udziałem w sekcji proszeni są o zgłoszenie się do Pana dr S. Ahmeda droga mailową snahmed672@gmail.com Na spotkaniach sekcji… Czytaj dalej

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej zapraszają na gościnny wykład dr Ewy Widłak, pt. „Od poziomu lokalnego do globalnego –  jak efektywnie komunikować na skalę międzynarodową?”, który odbędzie się 2 grudnia… Czytaj dalej

Sekcja Językoznawcza Studenckiego Koła  Naukowego Polonistów zaprasza na spotkanie 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00     Spotkanie  odbędzie się w sieci, przy użyciu platformy MS Teams link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc3ZGJlNzEtZTM2OS00ZDJkLWExODYtNWQxOTI4YTJlZjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5c240-b568-4f99-8680-b00e61076771%22%7d Opiekun Sekcji Językoznawczej SKNP dr Elżbieta Kwinta    

W listopadzie rozpoczęły się zajęcia realizowane w obszarze Język angielski w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Prowadzą je wykładowcy Katedry Filologii (Filologia Angielska) Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla uczniów z kilkunastu szkół średnich południowej Polski: Tarnowa, Krakowa, Nowego Targu, Zakopanego,… Czytaj dalej

Studenckie Koło Naukowe Polonistów Sekcja Literaturoznawcza i Filmoznawcza zaprasza na zebranie w dniu 18 listopada 2020 r. o godzinie 13:00 Zebranie to odbędzie się w sieci, przy użyciu platformy MS Teams Chętnych do uczestnictwa proszę o zgłaszanie tego drogą mailową… Czytaj dalej

Podczas dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i… Czytaj dalej