Od 12 listopada 2018 roku będą obowiązywać zaktualizowane harmonogramy zajęć: I rok filologii polskiej, studia I stopnia, II rok filologii polskiej, specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations, studia II stopnia. Harmonogramy

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie zapraszają uczniów klas VII… Czytaj dalej

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 września 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Małgorzacie Pachowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo. Dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ jest obecnie Kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej… Czytaj dalej

komunikar_nr_8_rektora-2

Od 29 października 2018 r. obowiązują zaktualizowane harmonogramy dla I roku filologii angielskiej: Harmonogramy

Dział Współpracy z Zagranicą PWSZ w Tarnowie zaprasza na spotkanie informacyjne: Program ERASMUS + i program PO WER – możliwości wyjazdów dla studentów na studia i staże zagraniczne, – wyjazdy  pracowników w celu realizacji dydaktyki i szkoleń zagranicznych, – dodatkowe… Czytaj dalej