Serdecznie zapraszamy na sesję naukową „Etyka słowa” przygotowaną przez studentów I roku filologii polskiej II stopnia pod kierunkiem dr hab. Zofii Cygal-Krupy, prof. Uczelni. Spotkanie odbędzie się na na platformie Microsoft Teams 14 czerwca br. o godz. 15.00. Link do… Czytaj dalej

         Informujemy, że pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie WH nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną data egzaminu dyplomowego. Dziekan Wydziału na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej  nie dłużej niż o 3 miesiące z wyłączeniem… Czytaj dalej

W ramach zadania 3. w projekcie „P  erspektywy  W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w Tarnowie” przewidziano Zajęcia z udziałem pracodawców. Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów – to główne założenie tego… Czytaj dalej

Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie informują, że w ramach Święta Uczelni, w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 17.00, odbędzie się zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. Wykład otwarty pt. Zygmunt… Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu informacyjnym o programie ERASMUS+ Odbędzie się ono na platformie MS TEAMS w dniu 22.04.2021 o g. 11.00 -12.00. Tematem są nowe zasady realizacji programu ERASMUS+ do końca września 2022 roku. STUDENCI: Możliwości wyjazdów na studia… Czytaj dalej

W związku ze Światowym Dniem Języka Angielskiego niektórzy wykładowcy filologii angielskiej  odpowiedzieli na pytanie dlaczego zainteresowali się i związali swoją karierę z językiem angielskim:  Mgr Renata Cierpich: W szkole podstawowej bardzo lubiłam słuchać the Beatles. Ich melodyjne, łatwo wpadające w… Czytaj dalej