Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Zygmuntowi Mazurowi, prof. Uczelni, wieloletniemu pracownikowi Katedry Filologii PWSZ w Tarnowie, tytuł profesora nauk humanistycznych.  Prof. dr hab. Zygmunt Mazur studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Alliance College, Cambridge Springs w Pensylwanii. Przebywał… Czytaj dalej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytet Jagielloński podpisały ramowe porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń i udział we wspólnych przedsięwzięciach naukowych. Głównymi uczestnikami działań podejmowanych w ramach współpracy będą Katedra Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego PWSZ… Czytaj dalej

Nakładem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS ukazała się publikacja „Językoznawstwo, stylistyka, kultura” powstała pod redakcją naukową pracowników Katedry Filologii Polskiej – dr Krystyny Choińskiej, prof. Uczelni i dr hab. Małgorzaty Pachowicz, prof. Uczelni. Książka stanowi hołd złożony profesorowi Aleksandrowi Wilkoniowi, wybitnemu… Czytaj dalej

Studenci Wydziału Humanistycznego proszeni są o złożenie indeksów (osobiście lub pocztą) w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w terminie do 05.02.2021 r. Indeksy powinny być uzupełnione wg wzoru wpisu do indeksu ustalonego przez Kierownika Katedry (wzór znajduje się na stronie internetowej kierunku).

20 stycznia 2021 r. Studenckie Koło Naukowe Polonistów, w ramach poszerzania horyzontów oraz gromadzenia doświadczeń, miało przyjemność uczestniczyć w gościnnym wykładzie Profesora Andrei F. De Carla, który wykłada literaturę i język polski na Uniwersytecie w Neapolu „L’Orientale” oraz na Uniwersytecie… Czytaj dalej

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Tarnowie Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Polonistów zapraszają na gościnny wykład prof. Andrei Fernanda De Carla pt. „Polonistyka… Czytaj dalej