Studenckie Koło Naukowe Polonistów Sekcja Literaturoznawcza i Filmoznawcza zaprasza na zebranie w dniu 18 listopada 2020 r. o godzinie 13:00 Zebranie to odbędzie się w sieci, przy użyciu platformy MS Teams Chętnych do uczestnictwa proszę o zgłaszanie tego drogą mailową… Czytaj dalej

Podczas dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i… Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że Pan prof. dr hab. Andrzej Borowski odwołuje zajęcia w dniu 22 października 2020 r.  

Szanowni Państwo, W dniu 19.10.2020 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Katedry WF z JM Rektor PWSZ w Tarnowie, podczas którego ustalono, że zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane również w trybie zdalnym. Zajęcia będą realizowane poprzez platformę MS TEAMS w czasie… Czytaj dalej

Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to hasło jednorazowe, prosimy o ustawienie własnego. Szczegóły znaleźć można na stronie Działu Obsługi Informatycznej PWSZ. Administratorem studenckiego serwera pocztowego jest… Czytaj dalej

W dniach 20-21.10.2020 r. zajęcia prowadzone przez Panią dr Joannę Gracę nie odbędą się.