Filologia polska w Tarnowie to również kształcenie praktyczne. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie), studenci część zajęć realizują poza murami uczelni, w różnych ośrodkach kultury. 9 maja 2017 r. studenci II… Czytaj dalej

Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Kierownik Zakładu Filologii Polskiej Studenckie Koło Naukowe Polonistów zorganizowali KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA WAJDY która odbyła się 18 maja 2017 roku w auli  PWSZ w Tarnowie (C017) 11.00 – Rozpoczęcie 11.15… Czytaj dalej

Od roku akademickiego 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowadza do oferty studiów nowe specjalności. W ramach trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich), kierunek: filologia polska o profilu praktycznym proponujemy następujące specjalności: – komunikowanie medialne – słowo,… Czytaj dalej

27 kwietnia 2017 roku odbył się finał konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, opowieści – labirynty i ogrody” przeprowadzonego przez Zakład Filologii Polskiej. Celem konkursu było zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów literackich tematycznie związanych z Tarnowem i okolicami (regionem), inspirowanych historią miejsc… Czytaj dalej

26 kwietnia 2017 r. w ZSEO w Tarnowie odbyło się XVIII Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” regionu tarnowskiego oraz IX Tarnowski Turniej Ortograficzny o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Wśród laureatów znaleźli się studenci filologii polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w… Czytaj dalej

5 kwietnia 2017 r. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe przyznało nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie W kategorii prac magisterskich Tarnowskie Towarzystwo Naukowe nagrodę przyznało panu Michałowi Ligęzie za pracę „Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy” napisaną pod kierunkiem prof…. Czytaj dalej