Eliza Krzyńska-Nawrocka (ur. 1983) to pierwsza w historii PWSZ w Tarnowie absolwentka kierunku filologia polska, która uzyskała stopień doktora (2011), a następnie stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (2021). Zainteresowania badawcze dr hab. Krzyńskiej-Nawrockiej skupiają się na literaturze… Czytaj dalej

Wydział Humanistyczny, kierunki: filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) Przedmiot Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku. W tym roku akademickim (2021/2022) szkolenie biblioteczne odbywać się będzie na platformie MS Teams. I etap: W okresie 04.11.21… Czytaj dalej

W dniu 30.10.2021 r. (sobota) dziekanat Wydziału Humanistycznego (p. A022) czynny w godz. 7.30 – 10.30

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich mogą wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wyrównawczych. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia, który ma na celu uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych… Czytaj dalej

Zachęcamy opiekunów studenckich kół naukowych do składania wniosków o dofinansowanie projektów studenckich w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających… Czytaj dalej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zainteresowani studenci zapoznają się z ideą i warunkami programu „Ambasador Grupy Azoty”. Wydarzenie odbędzie się zdalnie 28 października o godz. 18.00.  Ambasadorzy to osoby, których zadaniem jest pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku Grupy Azoty… Czytaj dalej