zapisy-do-promotora(1)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej zapraszają na XVI ogólnopolską konferencję naukową pod honorowym patronatem JM ks…. Czytaj dalej

Aby odebrać karty egzaminacyjne na semestr letni 2015/2016 Starostowie  poszczególnych grup  studenckich proszeni są o zebranie  i  złożenie  w  sekretariacie Instytutu Humanistycznego wypełnionych indeksów /wg wzoru wpisu do indeksu ustalonego  przez Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej/ w  terminie od 24.05.2016 do… Czytaj dalej

Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie Kierownik Zakładu Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają Nauczycieli i Studentów na otwarte zebrania naukowe w dniu 5 maja 2016 r., o godzinie 14.00 zespół metodyczny w sali A 125 referat pt. Styl edukacyjny czy style… Czytaj dalej

22 kwietnia 2016 r. w ZSEO w Tarnowie odbyło się XVII Dyktando Ortograficzne „O złote pióro” regionu tarnowskiego, którego autorem był prof. dr hab. Bogusław Dunaj. Wśród laureatów znalazły się studentki filologii polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. WYNIKI… Czytaj dalej

21 kwietnia 2016 roku odbył się finał konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, opowieści – podróże w czasie i w przestrzeni” przeprowadzonego przez Zakład Filologii Polskiej. W obecności zebranych uczestników konkursu, nauczycieli, wykładowców, pracowników oraz studentów PWSZ w Tarnowie szesnaścioro laureatów konkursu… Czytaj dalej