Zajęcia prowadzone przez dr Annę Pietrzykowską-Motykę w dn. 25.10.2021 r. (od godz. 12.15) nie odbędą się.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 25 X 2021 r. i 26 X 2021r. prowadzone przez dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. Uczelni nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzącą ze studentami.

Zajęcia dla Studentów Filologii angielskiej (rok I, II, III), studia stacjonarne w dniach 25 – 29.10.2021 r. będą prowadzone w formie zdalnej.

W dniu 23.10.2021 r. (sobota) dziekanat Wydziału Humanistycznego czynny w godz. 10.00 – 12.30

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w  dniu 25 X 2021 r. prowadzone przez dr hab. Urszulę Wójcik nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzącą ze studentami.

Z okazji 45 lat pracy naukowej i dydaktycznej przyjaciele i współpracownicy prof. dr hab. Teresy Wilkoń stworzyli jubileuszową księgę. Wśród wszystkich tekstów znalazły się artykuły autorstwa wykładowców PWSZ w Tarnowie: Anny Pachowicz, „Książka w edukacji młodzieży polskiej w gimnazjum i… Czytaj dalej