Na dzień 27 stycznia 2019 roku zaplanowany jest w Centrum Egzaminacyjnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie egzamin VEC w wersji online. VEC to innowacyjny egzamin, który obejmuje największą liczbę zawodów istniejących na współczesnym rynku pracy. Jako taki, jest… Czytaj dalej

Od 12 listopada 2018 roku będą obowiązywać zaktualizowane harmonogramy zajęć: I rok filologii polskiej, studia I stopnia, II rok filologii polskiej, specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations, studia II stopnia. Harmonogramy

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie zapraszają uczniów klas VII… Czytaj dalej

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 września 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Małgorzacie Pachowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo. Dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ jest obecnie Kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej… Czytaj dalej

komunikar_nr_8_rektora-2

Od 29 października 2018 r. obowiązują zaktualizowane harmonogramy dla I roku filologii angielskiej: Harmonogramy