Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub… Czytaj dalej

Kandydaci na studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie już podczas najbliższej rekrutacji będą mogli wybierać spośród aż pięciu specjalności, a dodatkowo Katedra Chemii zaprasza także na studia niestacjonarne. PWSZ od lat ma bardzo bogatą ofertę specjalności w ramach kierunku… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej

Studenci Chemii PWSZ w Tarnowie zakończyli właśnie praktyki zawodowe. Odbywali je w kilku firmach i przedsiębiorstwach z regionu. Jedno z nich było zupełnie wyjątkowe. Mowa o firmie Mydło Stacja z Szalowej. Warunki w jakich odbywały się praktyki hospitowała dr Agata… Czytaj dalej

Rekrutacja dodatkowa potrwa w tym roku od 21 września do 2 października i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat@pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mailowo –… Czytaj dalej

Gdy jedni plażują i wypoczywają po trudach ostatniej sesji, inni zakasali rękawy i odbywają praktyki zawodowe. Do drugiej grupy należą studenci Chemii tarnowskiej PWSZ, którzy rozpoczęli właśnie praktyki w firmach i przedsiębiorstwach z regionu. Wizyty w zakładach i zetknięcie z codzienną… Czytaj dalej

Za nami kolejne obrony prac licencjackich powstałych w ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dwie absolwentki studiów na kierunku Chemia pisały je pod opieką Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów. Opiekun naukowa uczestniczyła w zakończonych sukcesem obronach. Katedra Chemii… Czytaj dalej