Czas na zimową rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Co ważne, podobnie jak przed rokiem, dotyczy ona jednak tylko jednego kierunku – studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika ze specyfiki… Czytaj dalej

W piątek 4 lutego 2022 r. o godz. 10  w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych dr hab. Edward Tutaj wygłosi wykład pt. „O znanych matematykach, urodzonych przed 1900 r., którzy na różne sposoby związani byli z Tarnowem”. UWAGA!!! Spotkanie odbędzie się… Czytaj dalej

W dniach 10-28 stycznia 2022 zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (częściowo zdalnie). Chemia: szczegółowe dane na rozkładach zajęć Matematyka: w dniach 10-16 stycznia wszystkie zajęcia zdalne; informacje dot. kolejnych tygodni zostaną umieszczone na stronie Katedry Matematyki Ochrona Środowiska Rok 2… Czytaj dalej

W połowie grudnia miało miejsce spotkanie Naukowego Koła Chemików OZON, działającego pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza w Katedrze Chemii na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Dla studentów pierwszego roku Chemii spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością Koła. Dla wszystkich… Czytaj dalej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Polityce Przemysłowej Polski – wskazało Polską Chemię jako jedną z kluczowych branż. W ramach przemysłu chemicznego funkcjonuje olbrzymia liczba podsektorów, gałęzi, procesów czy produktów niezbędnych do funkcjonowania innych… Czytaj dalej

W związku z Komunikatem Rektora nr 9/2021, od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć : Kierunek Chemia I… Czytaj dalej