Mini wykłady popularno-naukowe z pokazami chemicznymi- sala 017, parter budynku C godz. 17.00 – 18.00: „Chemiczny las”  – dla uczestników w wieku 6 – 12 lat; Na wykładzie, bogato ilustrowanym doświadczeniami chemicznymi oraz angażującym publiczność, zostaną przedstawione ciekawostki i fascynujące… Czytaj dalej

Miesiące wakacyjne mogą być zarówno czasem wykorzystanym na odpoczynek jak i na zdobycie zawodowego doświadczenia. Studenci Chemii poprzez udział w praktykach skorzystali z możliwości skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy na danym stanowisku z rzeczywistością. Bogaty program praktyk zawodowych pozwalający na… Czytaj dalej

Możliwość wspólnej, systematycznej pracy i rozwiązywania zadań chemicznych dla osób planujących zdawanie matury z tego przedmiotu proponuje Zakład Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Problemowe zadania wraz z rozwiązaniami będą publikowane na stronie internetowej zakładu już niebawem. To jednak… Czytaj dalej

W ramach grantu wewnętrznego Zakład Ochrony Środowiska doposażył się w pyłomierz laserowy Aerocet 831 amerykańskiej firmy Met One. Urządzenie to umożliwia jednoczesny pomiar takich frakcji pyłowych jak PM1, PM2.5, PM4, PM10 i pyłu całkowitego (TSP). Dzięki temu będą możliwe pomiary… Czytaj dalej

Kandydaci mają do wyboru jedną z czterech specjalności: Chemia Medyczna; Chemia Stosowana; Chemia Żywności; Ratownictwo Chemiczne.

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci Chemii, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach PWSZ, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych… Czytaj dalej