Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to hasło jednorazowe, prosimy o ustawienie własnego. Szczegóły znaleźć można na stronie Działu Obsługi Informatycznej PWSZ. Administratorem studenckiego serwera pocztowego jest… Czytaj dalej

Dwie tegoroczne absolwentki kierunku Chemia wyróżniono specjalnymi nagrodami. Medal dla wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Tarnowie otrzymała lic. Stefania Wasiela, a dyplom uznania za wyróżnioną pracę dyplomową trafił do rąk lic. Dominiki Czarnej (na zdjęciu). Stefania Wasiela od pierwszego roku… Czytaj dalej

Dr Marek Chyc, wykładowca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz studenci naszej Uczelni wzięli udział w debatach poświęconych problemom i sposobom walki z zanieczyszczeniem powietrza w regionie. Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej

Studenci Chemii PWSZ w Tarnowie zakończyli właśnie praktyki zawodowe. Odbywali je w kilku firmach i przedsiębiorstwach z regionu. Jedno z nich było zupełnie wyjątkowe. Mowa o firmie Mydło Stacja z Szalowej. Warunki w jakich odbywały się praktyki hospitowała dr Agata… Czytaj dalej

Rekrutacja dodatkowa potrwa w tym roku od 21 września do 2 października i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat@pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mailowo –… Czytaj dalej