W ostatnich dniach staraniem Katedry Ochrony Środowiska oraz Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie ukazała się nowa książka pt. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki. Redaktorami książki są dr Mariusz Klich (PWSZ Tarnów) oraz mgr Sabina Klich (Uniwersytet Jagielloński)…. Czytaj dalej

Koło Naukowe Przyrodników OŚKA działające przy Katedrze Ochrony Środowiska spotkało się aby podsumować działalność za rok akademicki 2018/2019 oraz zaplanować działania w roku 2020. Członkowie Koła OŚKA byli autorami i współautorami pięciu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, które opublikowano w… Czytaj dalej

Podczas ostatniego w tym  roku Tarnowskiego Piątku Chemicznego, dr Agata Lada z Katedry Chemii zabrała uczestników w podróż do pachnącego  świata perfum. W trakcie wykładu uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych dowiedzieli się, jakie były początki perfumiarstwa, czym są… Czytaj dalej

Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie zaprasza na wykład dr Mariusza Klicha pt.: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek, który odbędzie się w  najbliższy piątek 20.12.2019r. o godz. 10 w sali B028. W skrócie: Ryby to największe i… Czytaj dalej

Tematem spotkania NKCH OZON było badanie korozji żelaza w odczynniku ferroksylowym oraz różne warianty reakcji Landolta. Korozja jest zjawiskiem bardzo złożonym i za pomocą metod chemicznych można śledzić przebieg poszczególnych procesów (w tym przypadku katodowych – obszary różowe; i anodowych… Czytaj dalej

Jesteśmy na półmetku chemicznych warsztatów jesiennych, w których wzięło udział 60 uczniów z liceów południowej Polski. W trakcie zajęć uczniowie zdobywali nowe i bardzo cenne kompetencje praktyczne i teoretyczne, które zostały potwierdzone wysokimi wynikami testów końcowych – mówi koordynator obszaru chemia,… Czytaj dalej