12 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogórskiej Woli odwiedzili Zakład Chemii, gdzie wzięli udział w wykładzie dotyczącym ciekawostek na temat metali. Była to także okazja do zobaczenia kilku ciekawych eksperymentów chemicznych.

Początkiem kwietnia studenci I roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu Ćwiczenia terenowe z hydrologii udali się do Policht, gdzie mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem źródeł siarczanowych. Na ich przykładzie poznali przyczyny występowania wód mineralnych i swoistych w Karpatach. Kilku… Czytaj dalej

Jakość powietrza w Tarnowie to sprawa dyskusyjna, bo z danych WIOŚ wynika, że jest lepiej niż w Krakowie a jednocześnie są „czarne punkty” w których powietrze jest dosłownie wyraźnie gorsze niż w okolicach stacji monitoringu (ul. Ks. R. Sitki czy… Czytaj dalej

Ze smutkiem informujemy, że 5 kwietnia 2019 r. zmarł dr Andrzej Kochanowski, doktor nauk chemicznych, wieloletni pracownik Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Andrzej Kochanowski pracował w Zakładzie Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ… Czytaj dalej

Do 30 kwietnia 2019 r. nauczyciele chemii mogą zgłaszać uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. Druga edycja Konkursu odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w dniach 10 i… Czytaj dalej

Dzień Otwarty z Zakładem Chemii był dla uczniów liceów i techników okazją do rozmowy z wykładowcami i studentami kierunku Chemia – pojawiały się pytania o specjalności, specyfikę zajęć laboratoryjnych, praktyki zawodowe i oczywiście o możliwości późniejszego zatrudnienia. Laboratorium chemiczne odwiedzili… Czytaj dalej