Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Grupa Azoty rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu Ambasador Marki Grupa Azoty. Jego celem jest intensyfikacja współpracy pomiędzy przemysłem, a środowiskiem akademickim poprzez zainteresowanie studentów budowaniem kariery zawodowej w Grupie Azoty. Dzięki podpisanej w… Czytaj dalej

W dniu 12 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Na wstępie JM Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie Studenci wysłuchali wystąpień: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, Kierowników Katedr oraz zapoznali się z… Czytaj dalej

  Praktyki, staże i wsparcie dla studentów, wzajemny dostęp do infrastruktury badawczej czy realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych – to tylko niektóre pola wspólnych działań, jakie określa podpisana dziś umowa o współpracy PWSZ w Tarnowie z Grupą Azoty. Dokument… Czytaj dalej

Profil kształcenia na wszystkich studiach chemicznych w Katedrze Chemii PWSZ w Tarnowie jest profilem praktycznym a to oznacza, że studia są ściśle powiązane z praktycznym wykorzystaniem umiejętności i zdobytej wiedzy. Wielopłaszczyznowa współpraca z przedsiębiorstwami regionu tarnowskiego pozwala dostarczyć kolejnym studentom… Czytaj dalej

Przeprowadziliśmy badania dotyczące losów absolwentów kierunku ochrony środowiska. Okazuje się, że nasi absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy. Z zachowaniem przepisów RODO zamieszczamy poniżej listę zakładów pracy i stanowisk gdzie pracują nasi absolwenci. Oczywiście to niepełna lista, a jedynie … Czytaj dalej

JM Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zapraszają serdecznie całą Społeczność Akademicką oraz Przyjaciół Uczelni na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 8 października br. o… Czytaj dalej