Dokonaliśmy przeglądu aktywności naukowej pracowników Katedry Ochrony Środowiska. Wyniki są bardzo dobre. Tylko w roku 2020 dziewięciu wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku ochrona środowiska opublikowało łącznie 35 publikacji naukowych. Co ważne większość prac opublikowano w renomowanych czasopismach… Czytaj dalej

Absolwenci szkół średnich mają do wyboru nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Inżynierska chemia stosowana uzupełnia niezwykle bogatą ofertę kierunków i specjalności związanych z chemią. Nabór podstawowy na ten i pozostałe kierunki potrwa do 16 lipca…. Czytaj dalej

Zacieśnienie współdziałania i otwarcie nowych obszarów współpracy – temu poświęcone było spotkanie przedstawicieli Uczelni i Grupy Azoty. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób reprezentujących PWSZ oraz chemicznego giganta. Obie strony zgodnie ustaliły, że bliższa współpraca może przynieść wiele korzyści obu… Czytaj dalej

O ochronie i zarządzaniu krajobrazem najlepiej jest rozmawiać w terenie, dlatego studenci Ochrony środowiska odbyli wyjazd terenowy do jednego z najpiękniejszych miejsc w Polsce jakim są Tatry. Celem wycieczki była waloryzacja krajobrazu wzdłuż trasy: teren pod Wielką Krokwią – Dolina… Czytaj dalej

Miniony rok akademicki, chociaż pełen nieprzewidzianych trudności, nie był czasem straconym.  Naukowe Koło Chemików OZON wzięło udział w kilku wydarzeniach, zapewniając ich wizualną oprawę.  Z okazji Małopolskiej Nocy Naukowców 2020 (z konieczności zorganizowanej w formie zdalnej) przygotowane zostały dwa filmy… Czytaj dalej

Drodzy Studenci, oddajemy do Waszej dyspozycji Platformę Studenta, w której znajdziecie informacje na temat danych osobowych, kierunku, roku oraz semestru studiów. Każdy student może sprawdzić w Wirtualnym Indeksie uzyskane przez siebie oceny z danego przedmiotu oraz zdobytą średnią. Pierwsze logowanie… Czytaj dalej