Informacja dla studentów I roku, kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia Spotkanie organizacyjne z Opiekunem roku odbędzie się w poniedziałek 30 września 2019r. o godzinie 11.00 w sali 220 budynek G. Podczas spotkania nastąpi wybór zajęć fakultatywnych oraz wybór starosty roku… Czytaj dalej

To była historyczna i wzruszająca chwila. Dyplomy odebrali ostatni absolwenci Fizjoterapii, którzy zdobyli tytuły licencjata w ramach studiów I stopnia. Od dwóch lat nabór na ten kierunek prowadzony jest bowiem jedynie na jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Podczas uroczystego zakończenia nauki… Czytaj dalej

Dnia 25 czerwca 2019 roku odbyła się w Zakładzie Pielęgniarstwa uroczystość ślubowania absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Do ślubowania przystąpiło 99 studentów. Ślubowanie to zobowiązania moralne, jakie składa student wobec uczelni, a absolwent wobec społeczeństwa, grupy zawodowej, zawodu…. Czytaj dalej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie aktywnie uczestniczy w projekcie HEALINT – Europejskim Projekcie Wspierania Umiędzynarodowienia Praktyk w Sektorze Opieki Zdrowotnej . W jego ramach opracowywane są nowe narzędzia, mające na celu zapewnienie dobrej jakości zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów… Czytaj dalej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”. Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie… Czytaj dalej

Materiały promujące osiągnięcia Zakładu Fizjoterapii PWSZ w Tarnowie trafiły do tysięcy uczestników Światowego Kongresu Fizjoterapii w Genewie. Imponująca liczbą gości (ponad cztery tysiące), wykładów oraz sesji panelowych impreza jest organizowana co dwa lata przez The World Confederation for Physical Therapy… Czytaj dalej