W dniu 6 października 2015 r. od godz. 7.00 studenci I roku studiów II stopnia mogą odbierać w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa (pok. G 09) komplety dokumentów.

Zajęcia rozpoczynają się 6 października 2015 r. o godz. 8.00, sala G 012 – wykład z Panem mgr Sebastianem Mazgajem

Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek Pielęgniarstwo proszeni są o przyjście w środę – 7.10.2015 o godzinie 13.20 do sali G220. Lektorzy języka angielskiego przeprowadzą kwalifikację do poszczególnych grup językowych.

Szanowni Państwo! W roku akademickim 2015/2016 zajęcia dla Studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczną się 1 października (czwartek) zgodnie z harmonogramem zajęć, który znajdziecie Państwo na stronie internetowej PWSZ Zakładu Pielęgniarstwa (w zakładce Harmonogramy studia… Czytaj dalej

Uwaga – ważna informacja !!! Termin obrony prac magisterskich został wyznaczony na 30 wrzesień 2015 roku. Do dnia 24 wrzesień 2015 roku prace kompletne należy złożyć w sekretariacie IOZ.

Studenci studiów niestacjonarnych (pomostowych) Projekt pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz stacjonarnych I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunku Pielęgniarstwo mają zaszczyt zaprosić… Czytaj dalej