Czas na zimową rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Co ważne, podobnie jak przed rokiem, dotyczy ona jednak tylko jednego kierunku – studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika ze specyfiki… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów kierunku Elektrotechnika i całego Wydziału Politechnicznego do udziału w spotkaniu pt. Projektowanie systemów nadzoru i wizualizacji (SCADA) na przykładzie oprogramowania CitectSCADA.  To już ostatnie z całego cyklu spotkań Pracodawców/Praktyków ze studentami. Tym razem naszym gościem będzie specjalista z… Czytaj dalej

Katedra Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na wykład pn. „Informatyka medyczna”, który odbędzie się 13 stycznia br. (czwartek) o godz. 8:00 w s. C306. Zajęcia poprowadzi Dariusz Garmol z Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie…. Czytaj dalej

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na WP do 28 stycznia 2022 r.  

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnych WP aktualizacja 20 grudnia  

W cyklu spotkań Pracodawców/Praktyków ze studentami tym razem naszym gościem będzie specjalista z firmy ELPLC S.A., który opowie studentom Elektrotechniki o przemysłowym zastosowaniu sterowników PLC. Przedstawi różne ścieżki rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów na kierunku Elektrotechnika, a pokazane to będzie… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Profesjonalna administracja systemem Linux. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania”Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie…. Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym szkoleniu specjalistycznym The KNX Basic Course. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania”Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w… Czytaj dalej