Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub… Czytaj dalej

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni… Czytaj dalej

Agencja Rozwoju przemysłu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską w obszarach informatyka, otoczenie około biznesowe, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Termin nadsyłania prac mija 15 października… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2020/2021, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w… Czytaj dalej

Elektrotechnika to konkretny kierunek studiów, który kompleksowo przygotowuje Cię do podjęcia pracy zawodowej. Studiowanie możesz rozpocząć nawet nie mając wcześniej kontaktu z podobnymi zagadnieniami. Już na pierwszym semestrze będziesz miał możliwość uzupełnić wiedzę z elementarnej fizyki czy fundamentów elektrotechniki w… Czytaj dalej