Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub… Czytaj dalej

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2020/2021, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w… Czytaj dalej

Elektrotechnika to konkretny kierunek studiów, który kompleksowo przygotowuje Cię do podjęcia pracy zawodowej. Studiowanie możesz rozpocząć nawet nie mając wcześniej kontaktu z podobnymi zagadnieniami. Już na pierwszym semestrze będziesz miał możliwość uzupełnić wiedzę z elementarnej fizyki czy fundamentów elektrotechniki w… Czytaj dalej

W okresie wakacji studenci kierunku Elektrotechnika zdobywają doświadczenie zawodowe w przemyśle. Pomimo panującej pandemii wszyscy studenci Elektrotechniki realizują pełny wymiar praktyk. Ich zorganizowanie możliwe było dzięki dobrej współpracy Katedry Elektrotechniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powiązanie Katedry Elektrotechniki ze środowiskiem zawodowym subregionu… Czytaj dalej

To bardzo ważna i dobra informacja dla obecnych oraz przyszłych studentów Elektrotechniki w PWSZ w Tarnowie. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia prowadzonego na tym kierunku w ramach studiów I stopnia o profilu praktycznym. Uchwałę Prezydium PKA poprzedziła… Czytaj dalej

Drogi Kandydacie, czy chciałbyś studiować z pasją, pochłaniając garściami praktyczną wiedzę, czekając z niecierpliwością na każde kolejne zajęcia, a jednocześnie mieć pewność, że po ukończeniu studiów znajdziesz ciekawą i dobrze płatną pracę? Umożliwią Ci to studia na kierunku Mechatronika, prowadzonym… Czytaj dalej